Missie
 
“ Onderwijs is de ontwikkeling van kracht en ideaal.” – W.E.B. Du Bois
 
Wij bieden onderwijs aan dat kinderen stimuleert om in hun kracht te staan. Wij helpen hen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en evenwichtige individuen, die weten wat ze willen en daarvoor durven gaan.
 
 

Visie
 

                                                   Persoonlijke groei

                                                  
De libel staat voor de diepere betekenis van het leven. Ze roept op tot transformatie.
 

                                                   Onze leerlingen krijgen de ruimte om bewust om te gaan met zichzelf en hun
                                                   omgeving. Wij willen hen leren sterk en weerbaar te zijn, zodat ze later zelfbewust en
                                                   stabiel in het leven kunnen staan. Dit gebeurt steeds in verbinding met anderen.
                                                   Hierdoor ontwikkelt het kind een open geest en kan hij begripvol omgaan met zichzelf,
                                                   met diversiteit en de uitdagingen in zijn leven. Daarnaast willen wij vanuit een
                                                   positieve grondhouding de kinderen vertrouwen geven in zichzelf en hun
                                                   mogelijkheden. 


 

Vloeiend leren 
 

Laat het leerproces vloeien als stromend water; natuurlijk,
speels en met zo weinig mogelijk weerstand.

 
Wij geloven dat leren een natuurlijk proces is, waarbij we vertrekken vanuit de wereld.
Hierbij vormen de nieuwsgierigheid en verwondering van het kind het uitgangspunt
voor een avontuurlijke ontdekkingsreis, waarbij veelvuldig exploreren, experimenteren en
uitvinden aan bod komen. Op deze wijze krijgt het kind de kans om zich de leerdoelen
- en zelfs meer -  eigen te maken. Dit zowel binnen de school als in de omgeving.
Onze leerlingen worden hierin ondersteund door een enthousiast team van leerkrachten,
ouders en vrijwilligers.


 
                                                    Stevige basiskennis en -vaardigheden 


                                                    De blauwe lotus staat voor de geest, kennis, wijsheid en leren.
 
                                                    In ons onderwijs vinden wij het belangrijk om te vertrekken vanuit visies die stevig
                                                    onderbouwd zijn en hun nut hiertoe in de dagelijkse praktijk bewijzen. Wij kiezen  voor
                                                    een procesgerichte aanpak, waarbij ieder kind de kans krijgt om de leerstof op eigen
                                                    tempo te verwerken. Met ondersteuning van de leerkracht leert het kind
                                                    zelfsturend te werken. Daarnaast wordt ook het werken in groepsverband bewust
                                                    gestimuleerd. Kinderen leren van elkaar en met elkaar. Ze dragen
                                                    medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

MISSIE EN VISIE

Contact

  • Facebook Social Icon
  • Pinterest - Black Circle

Innnoverend onderwijs

Email: info@delibellenschool.be

TEL: 011 49 45 30

vzw de Libel

Sooi Willemsplein 3

3910 Neerpelt 

Anouk Nijs