fbpx

Cultuur introduceert ons in de ‘sociale orde’. Ze brengt de gangbare betekenissen bij: manieren van doen, objecten en verbanden. Hier en nu, daar en toen. Dat is een deel van de praktijk van alledag. Mensen regelen de productie van goederen en de uitwisseling ervan. Dat is de economie. Mensen organiseren zich. Ze groeperen zich, ze regelen de relaties tussen de individuen en richten instellingen op. Dat is politiek. Mensen verbinden zich, ze onderzoeken en geven vorm aan ervaringen; religie, kunst en wetenschap maken deel uit van het culturele systeem. De sociale orde in de samenleving is gebaseerd op een fragiel evenwicht tussen het politiek, economische en culturele systeem. Cultuur is te zien als het fundament van de samenleving, want het geeft betekenis en het schept een band. Het is in deze contact dat we cultuurbeschouwing zien. Alles grijpt op alles in. De werkelijkheid is een complex samenspel van mogelijke systemen. Hier gaan we in de lessen cultuurbeschouwing dus dieper op in.