Stap 2: Stilte en leegte: de magie van het niets

Stilte en leegte: de magie van het niets

De antwoorden op onze vragen liggen opgeslagen in een oneindig veld van inspiratie, ingevingen en ideeën. Om toegang te krijgen tot dit grote veld leren we stil te zijn, zodat we werkelijk kunnen luisteren. Het universum schreeuwt niet tegen ons, maar fluistert.  Je wordt geraakt als je werkelijk stil bent en hoort wat het leven jou te zeggen heeft. Stilte is de sleutel naar innerlijk geluk, kortom stilte en leegte: de magie van het niets.

Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij stilte. Ook bij kinderen is dit zeer herkenbaar. Stilte kan zelfs angst inboezemen, omdat het ons terugwerpt op onszelf. Vaak vluchten we liever in actie en lawaai dan dat we luisteren naar de stilte. Dat is jammer, want als we leren de kracht van stilte in te zetten om contact te maken met onszelf, kan dat een helende werking hebben. Wij geloven dat met name kinderen hier veel baat bij kunnen hebben.

In onze drukke maatschappij kennen we nauwelijks nog stilte. We hebben een overvolle agenda, hebben het steeds druk, druk, druk,… en worden via de sociale media constant opgeroepen om te reageren op allerlei berichten. Ook voor onze kinderen is dit zo. Denk maar aan de vele non-stop televisiezenders, games, smartphones, muziek, buitenschoolse activiteiten die moeten gevolgd worden…. Waar is de tijd voor rust? Het lijkt erop dat kinderen tegenwoordig zoveel prikkels te verwerken krijgen, dat er haast geen tijd overblijft om gewoon kind te zijn.

Om  onze kinderen hiertegen te beschermen, leren we hen stil te zijn en omgaan met stiltemomenten om zo terug naar binnen te keren. Hiervoor bieden wij meditatie en yoga aan. Bij de jongste kinderen zal dit gebeuren aan de hand van korte tussendoortjes, afgestemd op de behoefte van de kinderen. Bij de oudere kinderen gebeurt dit meer gestructureerd en worden deze momenten vast ingepland in het lesrooster. 

Kind in de natuur
Kind in de natuur

Ook de natuur geeft rust. Daarom proberen we onze kinderen zoveel mogelijk in contact te brengen met de natuur. Dit doen we enerzijds door de natuur zoveel mogelijk binnen te brengen in de klas en anderzijds door regelmatig naar buiten te gaan en de natuur op te zoeken in bossen, velden…