fbpx

Stap 1: Vrijheid in denken en handelen

Ieder mens zit vast aan oude denkpatronen en vooroordelen. In ons hoofd hebben we een vast idee van hoe de wereld volgens ons in elkaar zit. Bijvoorbeeld: Met dromen bereik je niets, je moet hard werken voor je geld, ik kan dat niet, spiritualiteit is voor geitenwollen sokken, …. Zo zijn er talloze vastgeroeste overtuigingen. Hiermee leggen we onszelf en onze omgeving vast.

Het nieuwe inspiratietijdperk vraagt om een andere manier van denken. Het roept ons op om oude denkpatronen en vooroordelen los te laten, zodat er ruimte kan ontstaan voor nieuwe, frisse ideeën en een nieuw wereldbeeld. Om te groeien moet je leren het bestaande los te laten.

Om kinderen vrij te maken in hun denken en handelen, gaan wij met onze kinderen filosoferen en geven we cultuurbeschouwing. Hier worden hun eigen denkpatronen continu in vraag gesteld. Daarnaast vertrekken we in al onze lessen zoveel mogelijk vanuit de nieuwsgierigheid van onze kinderen. Ook moedigen we creatief denken en handelen aan. Zo worden ze steeds minder kuddedier, maar een sterk individu, dat leert denken en handelen voor zichzelf.