Schoolreglement

U kan hieronder de informatie zoeken die u nodig heeft
of u kan hier het volledige schoolreglement ineens downloaden.

INHOUD

Inleiding 

A. Voorstelling + structuur De Libellenschool
 

1. Contactgegevens en schooluren

2. Welke school is De Libellenschool? 

3. De structuur van de school

4. Financiering van de school

B. Ons onderwijs
 

1. Ons pedagogisch project

2. Over opvoeding

3. De onderwijstaal

4. Rapporten en contactmomenten

5. Ons huiswerkbeleid

6. Het leerlingendossier

7. Onderwijs aan huis

8. Synchroon internetonderwijs

9. Getuigschrift basisonderwijs

 

C. Overlegorganen in De Libel

1. De klassenraden

2. De leerlingenraad

3. Pedagogische overlegmomenten met ouders (POMO)

4. Het CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding

5. Externe hulpverleners

 

 

D. Onze schoolafspraken

1. Aanwezigheid van de leerlingen

2. Afwezigheid van de leerlingen

3. Opvang

4. Veiligheid

5. Milieubewust

6. Turnen en zwemmen

7. Eten en drinken

8. Gezellig cocoonen met pantoffels

9. Respect voor materiaal

10. Buitenschoolse activiteiten

11. Verjaardagen

12. Internet en privacy

13. Rookvrije school

14. Sanctiebeleid bij het niet naleven van schoolafspraken

15. Verzekeringen

 

E. Ouderparticipatie

 

F. De inschrijving van leerlingen in De Libellenschool

1. Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure?

2. Welke documenten dienen afgegeven te worden bij de inschrijving van een kind?

G. Akkoordverklaring pedagogisch project en schoolreglement

Contact

  • Facebook Social Icon
  • Pinterest - Black Circle

Innnoverend onderwijs

Email: info@delibellenschool.be

TEL: 011 49 45 30

vzw de Libel

Sooi Willemsplein 3

3910 Neerpelt 

Anouk Nijs