fbpx

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Als je kind 2,5 jaar wordt op één van de instapdata, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Bij ons op school doen we altijd een kleuter speel- en ontdekdag. De data hiervan vind je hier terug!

Kindjes geboren tot en met …
 • 02/03/17
 • 04/05/17
 • 06/07/17
 • 03/08/17
 • 02/09/17
 • 20/10/17
 • 25/11/17
 • 25/11/17
Instapdata:
 • 2 september 2019
 • 4 november 2019
 • 6 januari 2020
 • 3 februari 2020
 • 2 maart 2020
 • 20 april 2020
 • 25 mei 2020
 • 1 september 2020

Hier vind je trouwens een handige tool om te kijken wanneer de 1st mogelijke instapdatum van je kindje is.

Vooraf inschrijven en tijdig informeren

Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school.

Wacht niet te lang om je al te informeren bij een school. Ook bij Kind en Gezin kan je terecht voor informatie. In het starterspakket Naar de kleuterklas vind je een informatieboekje met tips en een spelletje om met je kind te praten over de kleuterklas.

Zindelijkheid

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool.

Een school mag wel van jou verwachten dat je aan de zindelijkheid van je kind werkt. Met vragen over zindelijkheidstraining kan je terecht bij Kind en Gezin – Zindelijkheid.

Niet verplicht, wel een aanrader

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is je 5-jarige kleuter wel leerplichtig (zie verder op deze pagina).

Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

Leerlingen van 6 jaar kunnen in het lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs.
Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten. Anders moet het nog een jaar naar de kleuterschool.

Een 5-jarige kleuter moet minstens 250 halve dagen naar school om recht te hebben op een schooltoeslag.

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve bij gewettigde afwezigheid).

5-jarigen leerplichtig vanaf schooljaar 2020-2021

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplichtige leeftijd van 6 naar 5 jaar. Vanaf dan zijn ook 5-jarige kinderen leerplichtig.

De overheid moet nog beslissen hoe de leerplicht voor 5-jarigen zal ingevuld worden. Bijvoorbeeld: voltijds of deeltijds?