Zorgbeleid

Primaire doelen van ons zorgbeleid:

  • Leerkrachten ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken.
  • Leerlingen ondersteunen op het gebied van leerproblemen en socio-emotioneel.
  • Ouders begeleiden en adviseren in het leertraject van hun kind.
  • Goede contacten onderhouden met externe hulpverleners en CLB.
  • Vernieuwingen doorvoeren op didactisch & pedagogisch niveau.
  • Continuïteit opbouwen in ons zorgbeleid.

Voor het bereiken van deze doelen baseren we onze zorg op een dynamisch zorgcontinuüm. Hierin zijn 4 duidelijke fases te onderscheiden:

Schematische voorstelling van het zorgcontinuüm

Helaas geen berichten gevonden.