fbpx

Primaire doelen van ons zorgbeleid:

  • Leerkrachten ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken.
  • Leerlingen ondersteunen op het gebied van leerproblemen en socio-emotioneel.
  • Ouders begeleiden en adviseren in het leertraject van hun kind.
  • Goede contacten onderhouden met externe hulpverleners en CLB.
  • Vernieuwingen doorvoeren op didactisch & pedagogisch niveau.
  • Continuïteit opbouwen in ons zorgbeleid.

Voor het bereiken van deze doelen baseren we onze zorg op een dynamisch zorgcontinuüm. Hierin zijn 4 duidelijke fases te onderscheiden:

Zorgcontinuüm
Zorgcontinuüm

Brede basiszorg

Brede basiszorg

Dit is het niveau waarop er vooral preventief gewerkt wordt door de klasleerkracht. Het team van de Libellenschool kiest er bewust voor om hier de meeste tijd, kennis, mankracht en…

Verhoogde zorg

Verhoogde zorg

Wanneer de preventieve maatregelen toch nog onvoldoende blijken te zijn om het kind succesvol te helpen, dan kan de leerkracht terecht bij de zorgleerkracht voor verhoogde basiszorg. Deze kijkt dan…

Uitbreiding van de zorg

Uitbreiding van de zorg

Als het probleem zich blijft stellen, ondanks de expertise van team en zorgleerkracht, die maximaal worden ingezet, dan kan in gezamenlijk overleg besloten worden om de ouders te vragen het…

IAC

IAC

IAC of overstap naar het bijzonder onderwijs. Als alle bovenstaande maatregelen onvoldoende blijken om het kind binnen ons systeem een succesvolle schoolloopbaan te laten doorlopen, dan kan een Individueel Aangepast…