fbpx

Vloeiend leren is:

Belangstellingspunten, projecten, onderzoekjes en ontdekdagen

Wij vertrekken zoveel mogelijk vanuit de interesses van de kinderen. Als we voelen dat er belangstelling is in de klas voor een bepaald onderwerp, gaan we hier samen dieper op in. Indien deze belangstelling groot blijkt te zijn en langdurig aanhoudt, kan dit uitmonden in een project. De leerlingen hebben een sterk sturende rol bij het uitwerken van de projecten; zowel wat betreft het onderwerp, maar ook inhoudelijk en naar de vorm toe. Op deze manier verloopt het leerproces natuurlijk, speels en met weinig weerstand. Daarom spreken wij van vloeiend leren. Deze projecten vragen steeds om creatieve verwerkingen waarbij samenwerking/samenspel nodig is. Onze leerlingen leren hier ervaren dat juist onze verscheidenheid aan talenten maakt dat we samen tot prachtige resultaten komen! Het is fijn om dit resultaat achteraf met elkaar te kunnen delen. Als er slechts enkele kinderen een vraag hebben naar een specifiek onderwerp, kunnen zij hier een kort onderzoekje naar doen, waarvan zij de resultaten achteraf mogen delen met de andere kinderen. Wij organiseren ook ontdekdagen en buitenlesdagen Op deze dag gaan we op uitstap naar het bos of elders of worden er workshops gegeven.