Vernieuwingen doorvoeren op didactisch & pedagogisch niveau

Vernieuwingen doorvoeren op didactisch & pedagogisch niveau

In de Libellenschool bepaalt het team gezamenlijk welke vernieuwingen nodig en/of wenselijk zijn. De zorgcoördinator is de persoon die deze vernieuwing vervolgens opvolgt en begeleidt. Dit in samenwerking met de coördinator.