Verhoogde zorg

Schematische voorstelling van het zorgcontinuüm

Wanneer bovenstaande maatregelen toch nog onvoldoende blijken te zijn om het kind succesvol te helpen, dan kan de leerkracht terecht bij de zorgleerkracht voor verhoogde basiszorg. Deze kijkt dan of er nog extra maatregelen mogelijk zijn om het kind te helpen met zijn problematiek. Ook de coördinator wordt in dit overleg betrokken. Samen kijken ze wat nodig is om het kind verder te brengen in zijn leerproces. Indien nodig zal de zorgleerkracht op sommige momenten individueel of in een klein groepje met de leerling werken, tot het probleem zich heeft opgelost. Het kan ook zijn dat er besloten wordt om bepaalde materialen aan te kopen om tegemoet te komen aan de noden van het kind.

Leave a Reply