fbpx

Als het probleem zich blijft stellen, ondanks de expertise van team en zorgleerkracht, die maximaal worden ingezet, dan kan in gezamenlijk overleg besloten worden om de ouders te vragen het CLB in te schakelen. De ouders hebben zelf natuurlijk ook te allen tijde het recht om op eigen initiatief de hulp van het CLB in te roepen. 

Uitbreiding van de zorg
Uitbreiding van de zorg

Indien besloten wordt om externe hulp in te roepen van vb. logopedist, kinesist, psycholoog… verbinden de betrokken leerkrachten zich ertoe om hier een constructief contact mee op te bouwen.