Structuur van de school

1 grote groeiklas

Holistische benadering: alles hangt samen en heeft invloed op elkaar. We doorbreken het jaarklassensysteem en kiezen ervoor om de school te zien als 1 grote groeiklas, met daarbinnen onderverdelingen volgens leerinhouden. Die worden aangegeven door bewust gekozen diertjes.

​Werken met één grote groeiklas heeft als voordeel dat problemen met overgangen worden weggewerkt en dat leerlingen de kans krijgen om maximaal van elkaar te leren.

​Leerlingen stromen door naar een volgend niveau als ze er klaar voor zijn, zonder dat ze daarbij van klas moeten wisselen, want kinderen van verschillende niveaus delen dezelfde ruimtes. Vertragen of versnellen voelt dus niet als ‘gefaald’ of ‘bijzonder’, maar als ‘gewoon’. Kinderen krijgen zo ook maximaal de kans om van elkaar te leren, over de leeftijdsgrenzen heen. Ze kunnen elkaar helpen, samen spelen, samen ontdekken, uitdagen, stimuleren… wat hun allen op een hoger niveau tilt. Zo dragen kinderen niet alleen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, maar krijgen ze ook de kans om een bijdrage te leveren aan het succes van een ander. Een ervaring om nooit te vergeten!

Daarnaast gaan leerkrachten op deze manier ook meer samenwerken via co-teaching en krijgen zij een heel brede basiskennis, die de duidelijke opbouw van de leerstof over de verschillende leerjaren garandeert. Ook zij leren van elkaar en met elkaar en krijgen de kans om kinderen samen te ondersteunen, wat veel motiverender en beter werkt dan wanneer je er in je eentje voorstaat. Het beeld dat zij samen kunnen schrijven over de kinderen zal nu ook veel breder, objectiever en juister zijn dan voorheen.

Onderverdeling in niveaus

Vlindertuin (niveau kleuters)
● Lieveheersbeestjes (instappers: 2,5 jarigen)
● Spinnen (niveau 1 ste kleuterklas)
● Rupsen (niveau 2 de kleuterklas)
● Vlinders (niveau 3 de kleuterklas


Libellentuin (niveau lager onderwijs)
● Bijtjes (niveau 1 ste leerjaar)
● Hommels (niveau 2 de leerjaar)
● Krekels (niveau 3 de leerjaar)
● Mieren (niveau 4 de leerjaar)
● Kevers (niveau 5 de leerjaar)
● Libellen (niveau 6 de leerjaar)

Werken met classe unique

Wij doorbreken het klassieke jaarklassensysteem en werken met classe unique in de Vlindertuin en in de Libellentuin. Dit betekent dat in de Vlindertuin alle kleuterklassen samenzitten en in de Libellentuin alle lagere klassen, uitgezonderd het 1ste leerjaar (bijtjes) Uiteraard krijgen de kinderen wel een leeraanbod op eigen niveau. Dit heeft een aantal grote voordelen:

  • Kinderen leren spontaan van elkaar en met elkaar, over de leeftijden heen.
  • Differentiatie wordt spontaan geïntegreerd en alle middelen zijn steeds voorhanden
  • De leerlingen worden begeleid door meerdere leerkrachten, die hun kennis en ervaring dagelijks delen met elkaar.
  • Het familiaal gevoel tussen de kinderen wordt versterkt.

Het 1ste leerjaar (bijtjes) zien wij als een schakeljaar tussen kleuter en lager, dat toch bijzondere noden heeft. Om die reden houden we onze bijtjes gedeeltelijk apart, maar zorgen we wel voor de nodige verbinding met de Vlindertuin en de Libellentuin.

Betekenis van onze totemdiertjes

Niveau peuters: Lieveheersbeestjes

Het lieveheersbeestje is een kranige doorzetter. Hij weet van geen ophouden. Hij zoekt en onderzoekt. Hij heeft een hekel aan te lang wachten. Hij staat steeds klaar om verder te gaan op de weg die hij gekozen heeft. Hij is benieuwd wat er nog komen zal, wat er te vinden, te ontdekken, te zien valt. Hij exploreert en laat niets ongemoeid, zonder aarzelen trekt hij verder.

Niveau K1: Spinnen

De spin is een verkenner. Hij verkent de wereld met zijn zintuigen  door te voelen, smaken, proeven, horen en kijken. De spin daagt uit.  Hij probeert  zijn grenzen op alle vlakken te verleggen door te experimenteren en ervaringen op te doen.  Hij probeert die grote buitenwereld aan zijn eigen noden aan te passen. Zo doet hij zelfkennis op.

Niveau K2: Rupsen

Rupsen zijn constant bezig, zij gaan gewoon door op hun eigen tempo, zonder dat de rups dit als ‘werken’ ervaart. De rups is nog bezig met het ontdekken van zijn kleine wereld maar wordt zich stilaan ook bewust van  de blaadjes, de takken, de boom. Door zijn ervaringen in verband met elkaar te brengen ontpopt deze rups zich tot een veelkleurige vlinder.

Niveau K3: Vlinders

De vlinder is vrolijk en vrij, geniet van de zon en het licht, is verwonderd over de kleuren, de geuren, de mooie lijnen en krullen van de bloemen. De vlinder bestuift zijn omgeving met zijn zorgeloosheid. Hij zoekt naar uitdagingen en verruimt zijn leefwereld. Hij wordt er zich van bewust dat hij ‘iemand’ is en hieraan werken vindt hij een grote uitdaging.

Niveau L1: Bijen

De bij wil zijn talenten ontvouwen, wil iedereen laten zien dat hij met zijn uitzonderlijke vaardigheid om van stuifmeel honing te maken klaar is om ook met  andere kennis en vaardigheden kennis te maken. Hij zoekt  ruimte en  structuur bij  de bloemen die het best bij hem passen om zo goed mogelijk te produceren en te creëren.

Niveau L2: Hommels

De hommel groeit met het vertrouwen dat hij krijgt. Hij staat open voor alles wat zijn weg kruist en gooit zich met overgave in de uitdagingen die hij tegenkomt. Soms wordt de (‘dikke’) hommel wel eens gekwetst, maar omdat de hommel zich bewust is van zijn eigenwaarde weet hij dat hij heel waardevol is voor zijn omgeving.  

Niveau L3: Krekels

De krekel is inventief en creatief. Hij zoekt voor alles een oplossing, is volledig met zijn gedachten bij zijn werk. De krekel weet al haarfijn wat wel en niet kan. Als hij weer eens genoten heeft van een mooie zonnige dag en ligt te genieten is het hoge gras, laat hij spontaan heel luid horen dat hij zijn plekje gevonden heeft.

Niveau L4: Mieren

De mier is plichtsgetrouw en werkt zeer geconcentreerd. Hij is een teamspeler en weet als geen ander dat een team succes heeft als elk teamlid de aan hem toevertrouwde taak volbrengt . Als er een obstakel is zal de mier zich niet laten weerhouden, hij gaat er overheen, er langs of er onderdoor… de mier laat zich niet stoppen…zonder hierbij andere mieren te vertrappen.

Niveau L5: Kevers

De kever is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij kan gevaren en uitdagingen inschatten. Hij weet dat de inspanningen die hij vandaag levert (of nalaat), ook in de toekomst een gevolg zullen krijgen. En tevens voelt hij zich goed onder zijn beschermende schild waar hij zich stilaan bewust wordt van zijn eigen individu.

Niveau L6: Libellen

De libel stelt draagkracht voor: het vermogen om zichzelf en heel sterke elementen te dragen, uit te dragen. Hij is nu uitgegroeid tot een sterke, grote libel. Hij staat klaar om het water over te vliegen en aan de andere oever met volste vertrouwen en met voldoende eigenwaarde het fundament te leggen voor zijn verdere persoonlijke ontwikkeling.