fbpx

Situering binnen het onderwijs

Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen. De onderwijskoepels vertegenwoordigen de schoolbesturen ook in onderhandelingen met de overheid. De situering binnen het onderwijs is afhankelijk van de keuze die de school maakt binnen deze onderwijsnetten.

Situering binnen het onderwijs
Situering binnen het onderwijs
  • Confessionele scholen: gebonden aan een godsdienst vb. Katholiek, Joods, Protestants onderwijs  
  • Niet – confessionele scholen: niet gebonden aan een godsdienst.

In het vrij onderwijs is er 1 net: het gesubsidieerd vrij onderwijs. Een privépersoon of privé-organisatie organiseert een school in het gesubsidieerd vrij onderwijs. Het schoolbestuur is vaak een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Binnen het vrij onderwijs, maken we deel uit van de scholenkoepel VOOP. Deze afkorting staat voor: Vlaams Onderwijs Overleg Platform.

Meer info over VOOP vind je hier.