fbpx

Situering binnen het onderwijs

Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen. De onderwijskoepels vertegenwoordigen de schoolbesturen ook in onderhandelingen met de overheid. De situering binnen het onderwijs is afhankelijk van de keuze die de school maakt binnen deze onderwijsnetten.

Situering binnen het onderwijs
Situering binnen het onderwijs
  • Confessionele scholen: gebonden aan een godsdienst vb. Katholiek, Joods, Protestants onderwijs  
  • Niet – confessionele scholen: niet gebonden aan een godsdienst.

In het vrij onderwijs is er 1 net: het gesubsidieerd vrij onderwijs. Een privépersoon of privé-organisatie organiseert een school in het gesubsidieerd vrij onderwijs. Het schoolbestuur is vaak een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Binnen het vrij onderwijs, maken we deel uit van de scholenkoepel VOOP. Deze afkorting staat voor ‘Vrijdenkende, Onafhankelijke Onderwijspartners‘.

VOOP & vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing


Onze school is aangesloten bij vzw VOOP (Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners), de koepel
voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen (zie https://voop.be). VOOP groepeert een
20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.
VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een
innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen vanuit een
vrijzinnig-humanistische visie. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hierbij vanuit dat vrijzinig-
humanisme naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de
mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede,
kritische maar open kijk.
VOOP is lid van DeMens.nu en wenst hier actief invulling aan te geven. Binnen UVV, de Unie van
Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigt VOOP het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor
dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet.
VOOP en VONAC onderschrijven in hun gezamenlijke visie als koepel en begeleidingsdienst de
kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme (zie https://demens.nu/demens-nu/).
De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hun eigen pedagogisch project aflijnen en realiseren, waarbij
hun schoolvisie kadert binnen de kernwaarden van deMens.nu, VOOP en VONAC.

Meer info over VOOP vind je hier.