fbpx

Situering binnen het onderwijs

Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen. De onderwijskoepels vertegenwoordigen de schoolbesturen ook in onderhandelingen met de overheid. De situering binnen het onderwijs is afhankelijk van de keuze die de school maakt binnen deze onderwijsnetten.

Situering binnen het onderwijs
Situering binnen het onderwijs
 • Confessionele scholen: gebonden aan een godsdienst vb. Katholiek, Joods, Protestants onderwijs  
 • Niet – confessionele scholen: niet gebonden aan een godsdienst.

In het vrij onderwijs is er 1 net: het gesubsidieerd vrij onderwijs. Een privépersoon of privé-organisatie organiseert een school in het gesubsidieerd vrij onderwijs. Het schoolbestuur is vaak een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Binnen het vrij onderwijs, maken we deel uit van de scholenkoepel VOOP. Deze afkorting staat voor: Vlaams Onderwijs Overleg Platform.

Meer info over VOOP vind je hier.

Vrije schoolkeuze

Jouw keuzevrijheid

Je mag als ouder een school voor je kind kiezen. De Belgische Grondwet garandeert die vrije schoolkeuze van ouders (artikel 24).

Maar je kan ook andere criteria hebben om een school te kiezen. Je kan een voorkeur hebben voor:

 • Een school in je buurt
 • Een school die voor- en naschoolse opvang aanbiedt, of warme maaltijden
 • Een school met een specifieke onderwijsmethode
Waar moet je rekening mee houden?
 • Als je een school kiest, moet je akkoord gaan met:
 • In het secundair onderwijs moet je rekening houden met de studierichtingen die een school aanbiedt.
   
 • In het buitengewoon onderwijs moet je rekening houden met de types en – in het secundair onderwijs – ook met de opleidingsvormen die de school aanbiedt. Wil je van gratis leerlingenvervoer gebruikmaken, dan moet je je kind inschrijven in de meest nabije vrije keuzeschool: de dichtstbijzijnde school uit het onderwijsnet waar jij voor kiest.
   
 • Je moet de inschrijvingsprocedure volgen: inschrijven tijdens de voorziene periodes, eventueel eerst aanmelden …
   
 • Er kunnen problemen zijn bij het inschrijven: er kan plaatsgebrek zijn en in een beperkt aantal gevallen kan de school ook weigeren om je kind in te schrijven.
Kwaliteit en jouw verwachtingen

Alle erkende Nederlandstalige basis- en secundaire scholen voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat is wat de onderwijsinspectie onderzoekt als ze een school doorlicht. Je kan een doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie opvragen.

Daarnaast kunnen de lesmethodes, accenten, de aanpak van scholen verschillen. Wat voor jou en je kind de beste school is, hangt in grote mate af van je eigen verwachtingen.

Doe je eigen indrukken op: praat met andere ouders, woon een informatieavond bij of ga een kijkje nemen in de school.

Meer info vind je op de website van onderwijs Vlaanderen.