fbpx

De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming licht elk schooljaar een aantal erkende scholen en centra door in Vlaanderen en in Brussel:

  • Scholen voor gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs
  • Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de centra voor deeltijds onderwijs
  • Centra voor volwassenenonderwijs (de onderwijsinspectie controleert niet de  opleidingen hoger beroepsonderwijs: die worden beoordeeld door de Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie) (NVAO)
  • Centra voor basiseducatie
  • Academies voor beeldende en audiovisuele kunsten, muziek, woordkunst-drama en dans
  • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke school moet binnen een periode van 6 jaar minstens 1 doorlichting krijgen. Tijdens een doorlichting  voeren ze 4 onderzoeken uit:

  • Het onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling
  • Het onderzoek van één of meerdere kwaliteitsgebieden
  • Het onderzoek van de onderwijsleerpraktijk
  • Het onderzoek van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Meer info over de onderwijsinspectie vind je hier:

Logo onderwijs inspectie

https://www.onderwijsinspectie.be/