fbpx

Onze missie en visie, wat is nu het verschil? In één zin: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met onze waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze leerlingen, ouders, vrijwilligers en medewerkers omgaan?

Missie

“ Onderwijs is de ontwikkeling van kracht en ideaal.”

William Edward Burghardt Du Bois

Wij bieden onderwijs aan dat kinderen stimuleert om in hun kracht te staan. Wij helpen hen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en evenwichtige individuen, die weten wat ze willen en daarvoor durven gaan.

Visie

Persoonlijke groei

Persoonlijke Groei

De libel staat voor de diepere betekenis van het leven. Ze roept op tot transformatie.

Onze leerlingen krijgen de ruimte om bewust om te gaan met zichzelf en hun omgeving. Wij willen hen leren sterk en weerbaar te zijn, zodat ze later zelfbewust en stabiel in het leven kunnen staan. Dit gebeurt steeds in verbinding met anderen. Hierdoor ontwikkelt het kind een open geest en kan hij begripvol omgaan met zichzelf, met diversiteit en de uitdagingen in zijn leven. Daarnaast willen wij vanuit een positieve grondhouding de kinderen vertrouwen geven in zichzelf en hun mogelijkheden.

Vloeiend leren

Vloeiend Leren

Laat het leerproces vloeien als stromend water; natuurlijk, speels en met zo weinig mogelijk weerstand.

Wij geloven dat leren een natuurlijk proces is, waarbij we vertrekken vanuit de wereld. Hierbij vormen de nieuwsgierigheid en verwondering van het kind het uitgangspunt voor een avontuurlijke ontdekkingsreis, waarbij veelvuldig exploreren, experimenteren en uitvinden aan bod komen. Op deze wijze krijgt het kind de kans om zich de leerdoelen – en zelfs meer –  eigen te maken. Dit zowel binnen de school als in de omgeving. Onze leerlingen worden hierin ondersteund door een enthousiast team van leerkrachten, ouders en vrijwilligers.

Stevige basiskennis en -vaardigheden

Stevige basiskennis en -vaardigheden.

De blauwe lotus staat voor de geest, kennis, wijsheid en leren.

In ons onderwijs vinden wij het belangrijk om te vertrekken vanuit visies die stevig onderbouwd zijn en hun nut hiertoe in de dagelijkse praktijk bewijzen. Wij kiezen  voor een procesgerichte aanpak, waarbij ieder kind de kans krijgt om de leerstof op eigen tempo te verwerken. Met ondersteuning van de leerkracht leert het kind zelfsturend te werken. Daarnaast wordt ook het werken in groepsverband bewust gestimuleerd. Kinderen leren van elkaar en met elkaar. Ze dragen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Krachtonderwijs in een notendop.

Notendop

Krachtonderwijs focust zich voornamelijk op de ontwikkeling van 3 aspecten. Zelf-bewustzijn Krachtonderwijs gaat over jezelf ontwikkelen en leren kennen. Zo leer je je sterke en zwakke punten kennen en accepteren….