fbpx
VanNaar
Jaarklassensysteem 1 grote groeiklas
Leraar heeft een sturende rol Leraar als begeleider, coach en observator
Indeling in vakken Geïntegreerd onderwijs
Productgerichte evaluatie Procesgerichte evaluatie
Onderwijs vanuit handboeken Natuurlijk leren, projectwerk en onderzoekswerk
Collectieve evaluatie Individuele evaluatie
Evaluatiesysteem met cijfers Evaluatie vanuit kracht- en groeipunten
Een hiërarchische schoolstructuur Gedragen leefgemeenschap; kinderen, ouders, vrijwilligers en leraren maken samen school
Gecontroleerd leren Zelfgestuurd leren
Nadruk op kennis en vaardigheden Nadruk op het totale menszijn: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie.