Leerkrachten ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken.

Leerkrachten ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken.
  • Communiceren en informeren over de (begin)situatie van de leerlingen via het digitale LVS en in mondeling overleg. Bij overgang naar een volgende groeiklas wordt er steeds een overleg gepland tussen de leerkrachten van de verschillende groeiklassen. De zorgleerkracht maakt hier een verslag van op en plaatst dit in het digitaal LVS.
  • Het LVS up to date houden door het te beheren en op te volgen; dit in samenwerking met de leerkrachten.
  • De wekelijkse teamvergaderingen bijwonen over de leerlingen en hier een verslag van maken, zodat we altijd terug kunnen gaan kijken wat er al over deze leerling gezegd is geweest. Of we halen uit de veelheid van adviezen voor alle kinderen tools om deze leerling verder te helpen.
  • Verhoogde Zorgvragen moeten schriftelijk (via LVS) gemeld worden. Vervolgens wordt samen bekeken welke acties we best kunnen ondernemen als antwoord op deze vraag. Dit gebeurt steeds in overleg met de zorgcoördinator en de directie.
  • Vervolg: zie uitleg zorgcontinuüm
Leave a Reply