Inleiding

Mensen die brainstormen

De Libellenschool is ontstaan uit een groep van leerkrachten, ouders en vrijwilligers die op zoek zijn naar vernieuwing in het onderwijs als antwoord op de problemen die zich vandaag stellen. Net zoals de maatschappij voortdurend verandert, moet het onderwijs meeëvolueren.

Binnen het klassieke jaarklassensysteem is het voor de leerkracht niet langer haalbaar om voldoende rekening te houden met de individuele noden van de kinderen. Hierdoor ervaren de leerkrachten steeds meer moeilijkheden met leerlingen, hetzij gedragsmatig, hetzij op het gebied van leerproblemen. Specialisten worden tegenwoordig geregeld ter hulp geroepen en kinderen krijgen dan ook steeds vaker labels opgeplakt zoals autisme, hoog sensitief, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, …  Enerzijds geeft dit soms duidelijkheid en biedt het handvaten aan voor gerichte hulp, maar anderzijds bestaat de valkuil dat je vooral nog het label ziet en minder het kind. Wij willen gewoon uitgaan van het besef dat ieder kind krachtig is en maximaal inzetten op deze kracht. Waarom kunnen kinderen niet gewoon les krijgen naar ieders eigenheid, kwaliteiten en mogelijkheden? Tenslotte heeft ieder kind recht op gerichte hulp.

Als we anders willen omgaan met onze kinderen; niet vanuit verschil, maar vanuit gelijkwaardigheid, vanuit eenheid, dan moet er iets veranderen aan ons onderwijssysteem. De kinderen van vandaag roepen ons constant op om te veranderen en ons onderwijs een stukje mooier te maken. De oude structuren beantwoorden niet meer aan hun noden. Op dit vlak is er dan ook heel wat aan het bewegen in het onderwijs. Ook wij willen hier graag ons steentje aan bijdragen, omdat we dagelijks ervaren dat het zo niet verder kan. Het is hoog tijd voor verandering! 

Verandering betekent dat je verder durft te kijken dan wat er al is. Het team van de Libellenschool is bij de ontwikkeling van een nieuw onderwijssysteem heel bewust bij zichzelf gebleven en heeft de ideeën uit haar eigen buikgevoel gehaald. Natuurlijk baseren wij ons ook op onze ervaring en nemen wij hier positieve stukken uit mee. Maar we zijn vooral vertrokken vanuit ons idealisme en onze dromen.  

Die ideeën hebben we ongeremd laten stromen en hebben we samengebracht, tot een nieuw systeem dat nu geboren is en waar wij sterk in geloven: ‘Krachtonderwijs’.  Voor ons is ieder kind ‘bijzonder krachtig’ en wij verbinden ons ertoe ieder kind te helpen om in zijn kracht te staan. Dit doen we door aandacht te hebben voor de ontwikkeling van bewustzijn, gevoel en creativiteit. Dit is wat ons systeem uniek maakt. 

Brainstorm
Brainstorm

Natuurlijk zullen we moeilijkheden tegenkomen onderweg.  Maar we denken altijd oplossingsgericht en ervaren ieder probleem als een uitdaging, als een mooie kans om te groeien, hieruit te leren en ons onderwijs krachtiger te maken. Geen enkel systeem is perfect en nieuwe ontwerpen moeten de kans krijgen om te groeien, aangepast te worden en zich op die manier voortdurend te perfectioneren. We hopen samen te kunnen werken met leerlingen, ouders en vrijwilligers die ook deze noodzaak tot verandering ervaren en die bereid zijn om hiervoor samen met ons een nieuw avontuur aan te gaan. Dit vanuit het diepe verlangen naar een mooiere en betere wereld waarin ‘eenheid, liefde en kracht’ centraal staan!

Mens- en maatschappijbeeld

De ontkooiing  We bevinden ons op een keerpunt in de geschiedenis. Een periode waarin de grenzen van onze hebzucht zijn bereikt. We hebben de toekomst van onze kinderen op het…

De ontkooiing

Een nieuw onderwijsconcept is altijd gebaseerd op een bepaalde mens- en maatschappijvisie. Hierover wordt heel veel nagedacht en geschreven. Het wereldbeeld dat beschreven staat in het boek ‘De ontkooiing (Kom…

Persoonlijk ontkooien

Alvorens je zakelijk kan ontkooien, moet je eerst persoonlijk ontkooien. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt een diepe wil om te veranderen, navorming, inzet en discipline. Dit is dan ook…

De libellenschool: een ontkooide school

In de Libellenschool zijn mensen vrij om hun talenten te ontplooien. Alleen op deze manier blijven medewerkers ‘geïnspireerd’ en ‘bezield’ en is het mogelijk om langdurig succesvol te zijn.  Wij…