In de praktijk

Bij jezelf komen/Naar binnen richten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen regelmatig tot rust komen, leren stilstaan bij hun lichaam en daadwerkelijk leren ‘voelen’. Daarom worden er dagelijks meditatie, kinderyoga, mindfulness of …  aangeboden. 

Een open geest ontwikkelen

Er wordt wekelijks tijd vrij gemaakt om samen met anderen te filosoferen over onderwerpen die ons raken of bezig houden. Deze thema’s worden zoveel mogelijk aangebracht vanuit de kinderen of vanuit situaties die zich voordoen en meer diepgang vragen.

Cultuurbeschouwing

Wij zijn een pluralistische school. Dit betekent dat we het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt nemen. Om die reden bieden we cultuurbeschouwing aan in plaats van godsdienst/zedenleer. Hierdoor krijgen onze leerlingen een brede kijk op de wereld. Onze school organiseert dus ook geen godsdienstfeesten (vb. eerste communie) of andere rituele vieringen (vb. lentefeest). De ouders dienen hiervoor zelf in te staan.

Ik in de groep

Wij leren de kinderen hoe ze op een constructieve manier deel uit kunnen maken van een groep zonder hun eigenheid te verliezen. Hiervoor werken we op regelmatige basis met reflectiegesprekken waardoor ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces binnen de groepsdynamiek.  

Belangstellingspunten, Projecten en Ontdekdagen

Wij vertrekken steeds vanuit de interesses van de kinderen. Als we voelen dat er belangstelling is in de klas voor een bepaald onderwerp, gaan we hier samen dieper op in. Indien deze belangstelling groot blijkt te zijn en langdurig aanhoudt, kan dit uitmonden in een project. De leerlingen hebben een sterk sturende rol bij het uitwerken van de projecten; zowel wat betreft het onderwerp, maar ook inhoudelijk en naar de vorm toe. Deze projecten vragen steeds om creatieve verwerkingen waarbij samenwerking/samenspel nodig is. Onze leerlingen leren hier ervaren dat juist onze verscheidenheid aan talenten maakt dat we samen tot prachtige resultaten komen! We hoeven individueel niet goed te zijn in alles. Als we maar enthousiast, respectvol en gericht leren samenwerken, dan zetten we samen de mooiste dingen neer! Het is fijn om dit resultaat achteraf met elkaar te kunnen delen.
Wekelijks is er ook een ontdekdag. Op deze dag (of halve dag) gaan we op uitstap naar het bos of elders, worden er workshops gegeven… 

Wiskunde en taal

Voor wiskunde en taal is het volgens ons niet wenselijk om in de lagere school volledig projectmatig te werken. Wij geloven dat bepaalde leerplandoelen voor deze vakken best in een duidelijke structuur worden aangeboden op een inzichtelijk hoog niveau. Toch proberen we ook hier de leerstof zo aantrekkelijk mogelijk te maken door in te spelen op de individuele leefwereld van de kinderen en door ook spelvorm aan te reiken om de leerstof in te oefenen. Daarnaast geloven wij dat het leerproces maar kan stromen, als kinderen de kans krijgen om te leren op hun eigen tempo.Voor wiskunde en taal volgen de kinderen bij ons dan ook een persoonlijk traject. Zo krijgen de kinderen die het nodig hebben de kans om te versnellen of te vertragen in de leerstof. 

Werken vanuit visie

Wij vinden het belangrijk te vertrekken vanuit visies die stevig onderbouwd zijn en hun nut in de dagelijkse praktijk bewijzen.  
 
Voor wiskunde werken we volgens de visie van Aerts & Deckers.  
 
Een procesmatige benadering van het leren rekenen en een intense aandacht voor het kindstandpunt vormen de pijlers van dit rekenproces.  Inzichten uit de leer-, handelings- en ontwikkelingspsychologie  worden op een vanzelfsprekende wijze geïntegreerd in het rekenleerproces.
 
Voor taal kiezen we voor de Alfabetcode, ontwikkeld door Erik Moonen. 
 
Elk kind kan een vlotte lezer worden.  Dwaalspoor dyslexie laat zien welke ogenschijnlijk kleine,  maar in werkelijkheid kapitale fouten er worden gemaakt in de meest gangbare onderwijsmethodes en stelt een alternatief voor: de alfabetcodeaanpak. Die is gebaseerd op Amerikaans onderzoek, werd in nauwe  samenwerking met de Nederlandse Stichting Schriftontwikkeling  uitgewerkt en heeft inmiddels bewezen zowel makkelijk  hanteerbaar als dyslexieveilig te zijn. 
 
Deze visies gebruiken we om zelf concreet lesmateriaal te ontwikkelen.

Procesgericht werken in een modulair systeem

Gefundeerd leren houdt in dat je de kans krijgt om voor ieder onderdeel een stevig fundament te leggen, alvorens hierop verder te bouwen. Dit proces verloopt niet voor alle kinderen gelijk. Daarom kiezen wij voor wiskunde en taal voor een individueel procesgerichte aanpak in een modulair systeem. 
Concreet houdt dit in dat we de leerstof vanaf eind niveau 3 de kleuterklas (vlinders) verdelen in modules. Ieder kind doorloopt dit traject op zijn eigen tempo. Als de leerkracht aanvoelt dat de leerling de leerstof voor een bepaalde module voldoende in de vingers heeft, krijgt het kind hiervoor een test (dit kan concreet of op papier zijn) aangereikt. Als hieruit blijkt dat de leerling de leerstof inderdaad voldoende beheerst, starten we met de volgende module. Als de leerstof toch nog niet voldoende beheerst blijkt te zijn, dan wordt er geremedieerd waar nodig en volgt later een nieuwe test. De periode voor deze testen liggen niet vast in de tijd. Het kind krijgt de test aangeboden als het er klaar voor is. De vorderingen worden aangeduid in een modulenrapport en samen met de leerling besproken, zodat deze concreet zijn eigen vooruitgang ziet in het leerproces. 
Het is dus best mogelijk dat een kind voor rekenen bijvoorbeeld een heel stuk voorop loopt t.o.v. taal  (of omgekeerd). Dat is geen enkel probleem, het kind stapt gewoon over naar de volgende module, ongeacht de leeftijd of het moment van het jaar. Dit voordeel kunnen we ook benutten door de extra tijd die vrij komt bij de ene module, die gemakkelijk en snel verloopt,  voor een stukje te benutten voor die module waar het wat moeilijker gaat. 
Als een leerling alles vroegtijdig doorlopen heeft, gaan we samen op zoek naar een interessante uitdaging. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een vreemde taal, het uitwerken van een wetenschappelijk project op zelfstandige basis, een werk in uitvoering op technisch of muzisch niveau….

Contractwerk

Vanaf de kleuterschool wordt er contractwerk aangeboden. Dit zijn gerichte opdrachten die kunnen variëren van klastaakjes (potloden sorteren op kleur) tot het maken van een puzzel, tekening of spel. De kinderen leren hierdoor al vroeg zelfstandig en zelfsturend te werken.

1 grote groeiklas

Holistische benadering: alles hangt samen en heeft invloed op elkaar. We doorbreken het jaarklassensysteem en kiezen ervoor om de school te zien als 1 grote groeiklas, met daarbinnen onderverdelingen volgens leerinhouden. Die worden aangegeven door bewust gekozen diertjes.

  • ​Lieveheersbeestjes: niveau 2,5 jarigen
  • Spinnen: niveau K1
  • Rupsen: niveau K2
  • Vlinders: niveau K3
  • Bijen: niveau L1
  • Hommels: niveau L2
  • Krekels: niveau L3
  • Mieren: niveau L4
  • Kevers: niveau L5
  • Libellen: niveau L6

​Werken met één grote groeiklas heeft als voordeel dat problemen met overgangen worden weggewerkt en dat leerlingen de kans krijgen om maximaal van elkaar te leren.

​Leerlingen stromen door naar een volgend niveau als ze er klaar voor zijn, zonder dat ze daarbij van klas moeten wisselen, want kinderen van verschillende niveaus delen dezelfde ruimtes. Vertragen of versnellen voelt dus niet als ‘gefaald’ of ‘bijzonder’, maar als ‘gewoon’. Kinderen krijgen zo ook maximaal de kans om van elkaar te leren, over de leeftijdsgrenzen heen. Ze kunnen elkaar helpen, samen spelen, samen ontdekken, uitdagen, stimuleren… wat hun allen op een hoger niveau tilt. Zo dragen kinderen niet alleen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, maar krijgen ze ook de kans om een bijdrage te leveren aan het succes van een ander. Een ervaring om nooit te vergeten!

Daarnaast gaan leerkrachten op deze manier ook meer samenwerken via co-teaching en krijgen zij een heel brede basiskennis, die de duidelijke opbouw van de leerstof over de verschillende leerjaren garandeert. Ook zij leren van elkaar en met elkaar en krijgen de kans om kinderen samen te ondersteunen, wat veel motiverender en beter werkt dan wanneer je er in je eentje voorstaat. Het beeld dat zij samen kunnen schrijven over de kinderen zal nu ook veel breder, objectiever en juister zijn dan voorheen.