fbpx

Wiskunde en taal

Wij willen bij alle kinderen stevige basiskennis en -vaardigheden aanbrengen. Voor wiskunde en taal is het volgens ons niet wenselijk om in de lagere school volledig projectmatig te werken. Wij geloven dat bepaalde leerplandoelen voor deze vakken best in een duidelijke structuur worden aangeboden op een inzichtelijk hoog niveau. Toch proberen we ook hier de leerstof zo aantrekkelijk mogelijk te maken door in te spelen op de individuele leefwereld van de kinderen en door ook spelvorm aan te reiken om de leerstof in te oefenen. Daarnaast geloven wij dat het leerproces maar kan stromen, als kinderen de kans krijgen om te leren op hun eigen tempo.Voor wiskunde en taal volgen de kinderen bij ons dan ook een persoonlijk traject. Zo krijgen de kinderen die het nodig hebben de kans om te versnellen of te vertragen in de leerstof.

Stevige basiskennis en -vaardigheden voor taal en wiskunde:

Aerts en Deckers en de Alfabetcode

Wij vinden het belangrijk te vertrekken vanuit visies die stevig onderbouwd zijn en hun nut in de dagelijkse praktijk bewijzen.  
 
Voor wiskunde werken we volgens de visie van Aerts & Deckers.  
 
Een procesmatige benadering van het leren rekenen en een intense aandacht voor het kindstandpunt vormen de pijlers van dit rekenproces.  Inzichten uit de leer-, handelings- en ontwikkelingspsychologie  worden op een vanzelfsprekende wijze geïntegreerd in het rekenleerproces.

Erik Moonen

Voor taal kiezen we voor de Alfabetcode, ontwikkeld door Erik Moonen. 
 
Elk kind kan een vlotte lezer worden.  Exit dyslexie laat zien welke ogenschijnlijk kleine,  maar in werkelijkheid kapitale fouten er worden gemaakt in de meest gangbare onderwijsmethodes en stelt een alternatief voor: de alfabetcodeaanpak. Die is gebaseerd op Amerikaans onderzoek, werd in nauwe  samenwerking met de Nederlandse Stichting Schriftontwikkeling  uitgewerkt en heeft inmiddels bewezen zowel makkelijk  hanteerbaar als dyslexieveilig te zijn. 

Deze visies gebruiken we om zelf concreet lesmateriaal te ontwikkelen. Meer info kan je vinden op hun website.

Procesgericht werken in een modulair systeem

Gefundeerd leren houdt in dat je de kans krijgt om voor ieder onderdeel een stevig fundament aan te leggen alvorens hierop verder te bouwen. Zo ontwikkel je stevige basiskennis- en vaardigheden. Dit proces verloopt niet voor alle kinderen gelijk. Daarom kiezen wij bij wiskunde en taal voor een individueel procesgerichte aanpak in een modulair systeem. 


Concreet houdt dit in dat we de leerstof vanaf niveau eind 3 de kleuterklas (vlinders) verdelen in modules. Ieder kind doorloopt dit traject op zijn eigen tempo. Als de leerkracht aanvoelt dat de leerling de leerstof voor een bepaalde module voldoende in de vingers heeft, krijgt het kind hiervoor een test (dit kan concreet of op papier zijn) aangereikt. Als hieruit blijkt dat de leerling de leerstof inderdaad voldoende beheerst, starten we met de volgende module. Als de leerstof toch nog niet voldoende beheerst blijkt te zijn, dan wordt er geremedieerd waar nodig en volgt later een nieuwe test. De periode voor deze testen liggen niet vast in de tijd. Het kind krijgt de test aangeboden als het er klaar voor is. De vorderingen worden aangeduid in een modulerapport en samen met de leerling besproken, zodat deze concreet zijn eigen vooruitgang ziet in het leerproces. 


Het is dus best mogelijk dat een kind voor rekenen bijvoorbeeld een heel stuk voorop loopt t.o.v. taal  (of omgekeerd). Dat is geen enkel probleem, het kind stapt gewoon over naar de volgende module, ongeacht de leeftijd of het moment van het jaar. Dit voordeel kunnen we ook benutten door de extra tijd die vrij komt bij de ene module, die gemakkelijk en snel verloopt,  voor een stukje te benutten voor die module waar het wat moeilijker gaat. 
Als een leerling alle niveaus (alle leerjaren) vroegtijdig doorlopen heeft, gaan we samen op zoek naar een interessante uitdaging. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een vreemde taal, het uitwerken van een wetenschappelijk project op zelfstandige basis, een werk in uitvoering op technisch of muzisch niveau….

Contractwerk

Vanaf de kleuterschool wordt er contractwerk aangeboden. Dit zijn gerichte opdrachten die kunnen variëren van klastaakjes (potloden sorteren op kleur) tot het maken van een puzzel, tekening of spel. De kinderen leren hierdoor al vroeg zelfstandig en zelfsturend te werken.