fbpx

Wiskunde en taal

Wij willen bij alle kinderen stevige basiskennis en -vaardigheden aanbrengen. Voor wiskunde en taal is het volgens ons niet wenselijk om in de lagere school volledig projectmatig te werken. Wij geloven dat bepaalde leerplandoelen voor deze vakken best in een duidelijke structuur worden aangeboden op een inzichtelijk hoog niveau. Toch proberen we ook hier de leerstof zo aantrekkelijk mogelijk te maken door in te spelen op de leefwereld van de kinderen en door ook spelvorm aan te reiken om de leerstof in te oefenen. Daarnaast geloven wij dat het leerproces maar kan stromen, als kinderen de kans krijgen om te leren op hun eigen tempo. Voor wiskunde en taal besteden wij dan ook veel aandacht aan differentiatie. Zo krijgen de kinderen die het nodig hebben de kans om een stukje te versnellen of te vertragen in de leerstof. We blijven echter wel een school die de eindtermen en leerplandoelen van het reguliere onderwijs volgt.

Stevige basiskennis en -vaardigheden voor taal en wiskunde:

Aerts en Deckers en de Alfabetcode

Wij vinden het belangrijk te vertrekken vanuit visies die stevig onderbouwd zijn en hun nut in de dagelijkse praktijk bewijzen.  
 
Voor wiskunde werken we volgens de visie van Aerts & Deckers.  
 
Een procesmatige benadering van het leren rekenen en een intense aandacht voor het kindstandpunt vormen de pijlers van dit rekenproces.  Inzichten uit de leer-, handelings- en ontwikkelingspsychologie  worden op een vanzelfsprekende wijze geïntegreerd in het rekenleerproces.

Voor taal kiezen we voor de Alfabetcode, ontwikkeld door Erik Moonen. 
 

Elk kind kan een vlotte lezer worden.  De Alfabetcode is gebaseerd op Amerikaans onderzoek, werd in nauwe  samenwerking met de Nederlandse Stichting Schriftontwikkeling  uitgewerkt en heeft inmiddels bewezen zowel makkelijk  hanteerbaar als dyslexieveilig te zijn. 

Meer info over de Alfabetcode vind je op de website: alfabetcode.be.