IAC

Als alle bovenstaande maatregelen onvoldoende blijken om het kind binnen ons systeem een succesvolle schoolloopbaan te laten doorlopen, dan kan een Individueel Aangepast Curriculum voorgesteld worden aan de ouders. Mits de ouders toestemming geven, wordt er dan een verslag Buitengewoon Onderwijs opgemaakt.

Schematische voorstelling van het zorgcontinuüm
Leave a Reply