fbpx

Groeirapporten 

Bij ons onderwijsproject hoort ook een andere kijk op evalueren en rapporteren. Onze rapporten noemen wij groeirapporten. Deze rapporten bestaan uit 2 onderdelen:

1. portfolio

Wij vinden het belangrijk om een duidelijk algemeen beeld op te stellen van onze kinderen. Daarom maken wij in januari en in juni een portfolio van de kinderen. Hierin vind je per domein foto’s van de kinderen met begeleidende tekst van de leerkrachten. De ouders worden uitgenodigd om deze portfolio’s te bespreken met de leerkrachten tijdens een oudercontact.

2. Doelenrapporten

Vanaf niveau eind 3de kleuterklas (vlinders) stellen de leerkrachten ook een doelenrapport op per leerling. De leerplandoelen van het OVSG zijn hierbij onze richtlijn. De verzamelde gegevens worden niet aangeduid in cijfers maar in kracht- en groeipunten. Een krachtpunt is blauw en betekent dat het kind deze doelstelling al in voldoende mate beheerst. Een groeipunt is groen en duidt aan dat de doelstelling reeds is aangeboden, maar dat het kind nog wat moet groeien om deze doelstelling vlot te beheersen. De ouders die dit wensen kunnen dit doelenrapport ontvangen als aanvulling bij het portfolio. Het kan ook op een tussentijds moment opgevraagd of besproken worden indien wenselijk.


De keuze om te werken zonder toetsen is bedoeld om kinderen op een emotioneel gezonde manier maximaal tot leren te brengen. Wij willen dit bereiken door zo weinig mogelijk prestatiedruk op de leerlingen te leggen. Wij geloven dat leren een natuurlijk leerproces is dat vrij moet kunnen stromen. Druk en angsten zijn factoren die dit proces ernstig kunnen verstoren. Daarom kiezen wij ervoor om kinderen te laten ontwikkelen op eigen tempo volgens eigen mogelijkheden en talenten, met de nadruk op zelfsturing waarbij de leerkracht een coachende rol aanneemt.
 
We gebruiken dus eigen testen en observaties om de vorderingen van onze leerlingen te meten. Op het einde van niveau 6de leerjaar (Libellen) worden wel de toetsen van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming afgenomen.