Goede contacten onderhouden met externe hulpverleners

Goede contacten onderhouden met externe hulpverleners
  • In de Libellenschool is het steeds de zorgcoördinator of de coördinator die de contacten legt met de CLB-medewerkers.
  • 3 x per jaar wordt er een algemeen MDO gehouden tussen CLB-medewerker, de zorgcoördinator en de coördinator. De leerkrachten geven aan welke leerlingen hier besproken moeten worden.
  • Op ieder moment van het jaar kunnen leerlingen aangemeld worden bij het CLB. Dit kan rechtstreeks door de ouders gebeuren of op advies van de school. De ouders worden hierover geïnformeerd op de infoavond in september. Het telefoonnummer van het CLB vinden de ouders op de website van de school. Indien de  school ervan op de hoogte is dat een ouder het CLB gaat contacteren, geven we dit door aan het CLB  en geven we informatie over het probleem via smartschool. De ankerpersonen van het CLB krijgen toegang tot ons digitale LVS.
  • Bij een MDO over een individuele leerling zijn altijd meerdere partijen betrokken: leerkracht, ouders, zorgcoördinator, coördinator en eventueel nog andere externe hulpverleners.
  • Leerkracht en externe hulpverleners communiceren liefst via e-mail, maar er kan ook geopteerd worden voor een heen- en weerschriftje. Deze e-mails worden bewaard in het LVS.