fbpx

Dit is het niveau waarop er vooral preventief gewerkt wordt door de klasleerkracht. Het team van de Libellenschool kiest er bewust voor om hier de meeste tijd, kennis, mankracht en energie in te steken. Het is onze diepe wens om zoveel mogelijk kinderen op dit niveau te helpen.

Brede basiszorg
Brede basiszorg

Welke maatregelen nemen wij op niveau brede basiszorg?

 •  Jaarklassensysteem doorbreken. Hiermee doorbreek je ook de ‘eilandcultuur’. Doordat leerkrachten mekaar ondersteunen in de klassen, bestuiven ze elkaar met hun kennis en vaardigheden.
 • Leerstof aanbieden op basis van sterke visies m.b.t. de leerstof: Voor wiskunde is dit Aerts & Deckers, voor taal werken we met de Alfabetcode.
 • Leerkrachten ondersteunen elkaar in de klassen, maar ook ouders of vrijwilligers komen hiervoor in aanmerking. Weliswaar onder de deskundige leiding van het team. Op die manier zijn er veel helpende handen aanwezig in de klas.
 • Doordat leerkrachten les geven aan kinderen op niveau van verschillende leerjaren, worden ze didactisch zeer sterk en is continuïteit in het lesgeven (uitleg) gegarandeerd.
 • Doordat kinderen verschillende jaren achter elkaar door dezelfde leerkrachten begeleid worden, lost het probleem van de nieuwe jaarlijkse beginsituatie zich vanzelf op. Alles loopt meestal gewoon door. De leerkracht en het kind kennen elkaar al goed.
 • Door te werken met een modulair systeem dat wordt afgehandeld op eigen tempo zonder de stress van toetsenperiodes, zijn kinderen meer ontspannen en kan het leerproces gemakkelijker stromen.
 • Door ook doorheen de hele lagere school dagelijks hoekenwerk aan te bieden, krijgen de kinderen meer ruimte om op een aangename en creatieve manier hun vaardigheden te ontwikkelen.
 • Door zoveel mogelijk te werken vanuit de nieuwsgierigheid en de wereld van de kinderen, wordt de leergierigheid vergroot.
 • Een positieve grondhouding van de leerkrachten, die steeds uitgaat van de kwaliteiten van de kinderen, komt het leerproces sterk ten goede.
 • Door voortdurend te werken aan een groeimindset bij de kinderen, wordt faalangst kleiner en ontstaat er meer ruimte voor ontspannen leerplezier.
 • Wekelijks is er een teamvergadering waarin de leerkrachten hun ervaringen met de leerlingen delen met elkaar. Hier kunnen ze elkaar adviezen geven. Ook de zorgleerkracht is hierbij aanwezig. Zij denkt mee en maakt verslag. Wij denken vooral oplossingsgericht: Wanneer loopt het goed? Hoe kunnen we meer van deze goede momenten creëren?
 • Leerkrachten scholen zich regelmatig bij. Hierbij maken we keuzes volgens interesse en talent van de leerkrachten, maar ook volgens de noden die zich stellen bij de kinderen.
 • Wij bieden meditatie- en krachtoefeningen aan, waardoor kinderen hun levensenergie beter gaat stromen en denken én voelen meer in balans komt.