Schoolbestuur

Schoolbestuur: vzw De Libel

Het schoolbestuur, is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de school. Dit doet ze met de hulp van de directie, leerkrachten, ouders, …

Het schoolbestuur is dus de werkgever van het onderwijspersoneel. Het schoolbestuur van de Libellenschool heeft de rechtsvorm van een vzw aangenomen.

Het bestuur ontvangt werkingsmiddelen en subsidies van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en is verantwoordelijk voor het gebruik van die middelen. Het schoolbestuur werkt een pedagogisch project uit voor de school onder zijn bevoegdheid.

De statuten

[pdf-embedder url=”https://delibellenschoolbe.webhosting.be/wp-content/uploads/2020/01/a02f29_6941b12c4e074a448bc69274d18e653f.pdf” title=”Statuten vzw De Libel”]

Het huishoudelijk reglement

[pdf-embedder url=”https://delibellenschoolbe.webhosting.be/wp-content/uploads/2020/01/f7496f_bfc0715d33704781b3944d09e1f30bdf.pdf” title=”Het huishoudelijk regelement van vzw De Libel”]