Ouderparticipatie

Wij geloven dat ouderparticipatie een essentieel onderdeel van het onderwijs is. School maak je samen; met de kinderen, de ouders, vrijwilligers en de buurt. Wanneer je het sociale systeem van het kind betrekt bij het onderwijs, zal een kind het onderwijs ook gemakkelijker mee naar huis nemen. Op deze manier sla je een brug tussen school en thuis.

In onze school worden ouders  met open armen ontvangen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen, om mee zorg te dragen voor de ontwikkeling van hun kind.

Er zijn verschillende activiteiten en projecten waarbij we de hulp van ouders graag willen inzetten.
Zowel op het vlak van onderwijs, als voor huis-, tuin- en keuken taken, als ook het bouwen aan een gemeenschap.
We verwachten van minstens één van de ouders dat ze zich voor minstens één werkgroep engageren. Zonder deze hulp is een ideale werking van onze school voor jullie kinderen niet haalbaar. Bij het begin van het schooljaar wordt elke ouder gevraagd een keuze te maken uit een lijst van taken. Indien dit niet haalbaar blijkt, kan ook een grootouder, tante of… ingeschakeld worden in de plaats.

Niet alle activiteiten zijn onder de schooluren of even tijdsintensief. Met een beetje goede wil is het altijd mogelijk om je steentje bij te dragen. Iedere kleine bedrage helpt.

Ook vrijwilligers die geen kinderen bij ons op school hebben, zijn van harte welkom om in te stappen in deze werkgroepen. Zij kunnen hiervoor desgewenst een vrijwilligerscontract krijgen.

Op onze school zijn er volgende taken:
  • Klasouders: Ouders die de leerkracht bijstaan in het praktisch organiseren van de klaswerking: regelen vervoer uitstappen, …
  • Klasassistenten: Leesouders, crea-ouders, spelletjes-ouders… Zij werken steeds onder begeleiding en toezicht van de klasleerkracht die te allen tijde de didactische en pedagogische verantwoordelijkheid draagt. Het pedagogisch team beslist welke ouder in welke klas helpt.
  • Middagploeg: Deze helpt onze kinderen tijdens de eetmomenten. Ze doen ook het middagtoezicht
  • Keukenploeg: Organiseert het snijden en verdelen van de groenten en het fruit. Ze bereiden ook dagelijks verse soep.
  •  Zwemouders : Ouders die meegaan naar het zwemmen om de jongste kinderen om te kleden.
  • Klusjesouder: Deze ouders staan in voor de herstellingen, (brand)veiligheid, klusjes binnen en buiten.
  • Feestteam: Deze ouders helpen mee met de organisatie en/of de praktische uitvoering van festiviteiten.
  • Poetsploeg: Zorgt ervoor dat wij een propere school hebben voor onze kinderen.
Leave a Reply