fbpx

Wij maken gebruik van de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente Pelt.

Werking van de buitenschoolse kinderopvang.

De gemotiveerde begeleiders zorgen voor een gezellige opvang, creatieve vrijetijdsbesteding en prima verzorging van jouw kleuters en/of lagere schoolkinderen. De lokalen zijn knus ingericht om te spelen, te ravotten, te knutselen, te lezen en huiswerk te maken. Het vooraf aanmelden van je kind(eren)is verplicht.

De lokalen zijn steeds toegankelijk voor alle ouders. Zij kunnen vrij in- en uitlopen bij de breng- en ophaalmomenten.

De verplaatsingen van en naar school gebeuren onder toezicht van de begeleidsters. Indien mogelijk gaan ze te voet. Meer informatie hierover krijg je bij het kennismakingsgesprek van de opvang.

De opvang is erkend door Kind en Gezin. Hierdoor ontvang je automatisch jaarlijks een fiscaal attest.

Aanmelden en afmelden

Sinds kort is er een nieuwe manier van aan- en afmelden, deze regeling vind je terug op deze site.

Buitenschoolse opvang – eerste inschrijving

Contacteer de coördinatoren om een afspraak te maken . Je kan hiervoor bellen naar de coördinatoren van de kinderopvang op 011 94 94 85 of 011 66 39 50. Natuurlijk kan je ook mailen naar bko@gemeentepelt.be vervolgens krijg je vervolgens een login om de inlichtingenfiche online via ‘I-school.be’ in te vullen.

Tijdens het daaropvolgend kennismakingsgesprek in de opvang wordt een overeenkomst overlopen en worden werking van de opvang toegelicht.

Je registratie is pas definitief als je de inlichtingenfiche hebt ingevuld en de overeenkomst hebt ondertekend.

Je kan samen met je kind(eren) kennis gaan maken. Neem hiervoor ten vroegste zes weken voor het eerste opvangmoment contact op met de gekozen opvangplaats.

Andere belangrijke zaken

De opvang voor onze school bevindt zich op: