fbpx

Alvorens je zakelijk kan ontkooien, moet je eerst persoonlijk ontkooien. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt een diepe wil om te veranderen, navorming, inzet en discipline. Dit is dan ook het engagement wat ieder personeelslid van De Libellenschool aangaat en ter harte neemt. Dit is de basis van ons onderwijs. We kunnen kinderen slechts verder brengen in hun persoonlijke groei, als we bij onszelf beginnen.

Persoonlijk ontkooien, hoe doe je dat?

Stap 1: Vrijheid in denken en in handelen

Vrijheid in handelen en denken

Stap 1: Vrijheid in denken en handelen Ieder mens zit vast aan oude denkpatronen en vooroordelen. In ons hoofd hebben we een vast idee van hoe de wereld volgens ons…

Stap 3: Verbeelding en dromen

Verbeelding en dromen Het is onze overtuiging dat we door gebruik te maken van verbeelding en dromen de toekomst vorm kunnen geven. Vandaag is een gevolg van het denken van…

Stap 4: Intuïtie

intuïtie

Intuïtie Het is belangrijk dat we leren luisteren naar wat het leven ons aangeeft. Daarvoor hebben we een goed ontwikkelde intuïtie nodig. Hoe vaak negeren we onze intuïtie niet en…