fbpx

De libellenschool: een ontkooide school

In de Libellenschool zijn mensen vrij om hun talenten te ontplooien. Alleen op deze manier blijven medewerkers ‘geïnspireerd’ en ‘bezield’ en is het mogelijk om langdurig succesvol te zijn. 

Wij werken vooral mensgericht. Leerkrachten komen niet naar school om alleen maar geld te verdienen, maar juist ook om hun talenten te ontwikkelen en om met passie bij te dragen aan de doelen van de school. De wil om op een integere wijze gezamenlijk in een team de doelstellingen te behalen, staat op nummer één. Wij willen werkelijk bijdragen aan een betere wereld.  

De Libellenschool wil een beleving neerzetten die mensen raakt. We begrijpen dat het om de mens gaat en niet om systemen, processen of machines. In onze school is er meer vrijheid voor het individu en dat geeft uiteraard meer verantwoordelijkheid; aan de leerkrachten, maar ook aan de leerlingen, de ouders en de vrijwilligers.  

De traditionele hiërarchische structuur is in de Libellenschool vervangen door democratische uitgangspunten. Beslissingen worden zoveel mogelijk democratisch genomen. Bij het doorhakken van knopen of bij vervelende beslissingen pakt de coördinator zijn verantwoordelijkheid. De plannen en doelstellingen worden niet van bovenaf opgelegd, maar door het team zelf bepaald.

In het nieuwe inspiratietijdperk staat er geen muur meer om de school heen. Door het samenvoegen van de kerncompetenties van verschillende organisaties kunnen we sneller groeien dan op eigen kracht. De Libel gebruikt de kracht van de buurt om zelf meer toegevoegde waarde te kunnen leveren: Connecting power!

Heidi Put
Heidi Put

De coördinator stelt zich dienend op naar alle betrokkenen om zo het maximale resultaat uit het team te halen. De nieuwe manager is een meewerkend voorman die zijn team weet te enthousiasmeren en laat groeien.  

De school heeft een groot innovatievermogen. De kernwoorden hierbij zijn: eenvoud, anders denken, snelheid en openheid. Leerlingen, ouders en vrijwilligers worden zo actief mogelijk bij deze ontwikkeling betrokken. Het principe is dat in een groep niemand zo slim is als de groep in zijn geheel. 

De lange- en kortetermijndoelstellingen zijn in balans. De teams sturen zichzelf aan op basis van de eigen teamdoelstellingen. De coördinatie van alle teamdoelstellingen gebeurt door de coördinator en de zorgleerkracht.

Het gemeenschappelijke organisatiebelang bij de Libellenschool is groter dan het individuele belang. Een goede personeelsselectie is dan ook uiterst belangrijk. Enkel mensen die voldoende bijdragen en waarbij de passie voor het werk duidelijk zichtbaar is, kunnen blijven in onze school. Een balans tussen People, Profit en Planet is de basis voor een langdurige continuïteit van onze school. De Libellenschool stelt zich dienstbaar op naar de mensen en de samenleving. Duurzaamheid is geen jaarverslag met mooie, opgeklopte verhalen, maar wordt door de medewerkers en het bestuur vanuit het hart gepraktiseerd.

Bron: ‘De ontkooiing ‘ van Hans Peter Roel – Uitgeverij N.E.X.T. company BV te Baarn