Categorie Leerkrachten ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken.