Categorie Zorgbeleid

IAC

IAC
Of overstap naar het bijzonder onderwijs. Als alle bovenstaande maatregelen onvoldoende blijken om het kind binnen ons systeem een succesvolle schoolloopbaan te laten doorlopen, dan kan een Individueel Aangepast Curriculum voorgesteld worden aan de ouders. Mits de ouders toestemming geven,…

Uitbreiding van de zorg

Uitbreiding van de zorg
Als het probleem zich blijft stellen, ondanks de expertise van team en zorgleerkracht, die maximaal worden ingezet, dan kan in gezamenlijk overleg besloten worden om de ouders te vragen het CLB in te schakelen. De ouders hebben zelf natuurlijk ook…

Verhoogde zorg

Verhoogde zorg
Wanneer bovenstaande maatregelen toch nog onvoldoende blijken te zijn om het kind succesvol te helpen, dan kan de leerkracht terecht bij de zorgleerkracht voor verhoogde basiszorg. Deze kijkt dan of er nog extra maatregelen mogelijk zijn om het kind te…

Brede basiszorg

Brede basiszorg
Dit is het niveau waarop er vooral preventief gewerkt wordt door de klasleerkracht. Het team van de Libellenschool kiest er bewust voor om hier de meeste tijd, kennis, mankracht en energie in te steken. Het is onze diepe wens om…

Zorgbeleid

Zorgbeleid
Primaire doelen van ons zorgbeleid: Leerkrachten ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken. Leerlingen ondersteunen op het gebied van leerproblemen en socio-emotioneel. Ouders begeleiden en adviseren in het leertraject van hun kind. Goede contacten onderhouden met externe hulpverleners en CLB.…