Categorie Structuur van de school

Situering binnen het onderwijs

Waar bevind onze school zich binnen de verschillende onderwijsnetten?
Situering binnen het onderwijs Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen. De onderwijskoepels vertegenwoordigen de schoolbesturen ook in…

Structuur van de school

Structuur van onze school
1 grote groeiklas Holistische benadering: alles hangt samen en heeft invloed op elkaar. We doorbreken het jaarklassensysteem en kiezen ervoor om de school te zien als 1 grote groeiklas, met daarbinnen onderverdelingen volgens leerinhouden. Die worden aangegeven door bewust gekozen…