fbpx

IAC

IAC
Of overstap naar het bijzonder onderwijs. Als alle bovenstaande maatregelen onvoldoende blijken om het kind binnen ons systeem een succesvolle schoolloopbaan te laten doorlopen, dan kan een Individueel Aangepast Curriculum voorgesteld worden aan de ouders. Mits de ouders toestemming geven,…

Uitbreiding van de zorg

Uitbreiding van de zorg
Als het probleem zich blijft stellen, ondanks de expertise van team en zorgleerkracht, die maximaal worden ingezet, dan kan in gezamenlijk overleg besloten worden om de ouders te vragen het CLB in te schakelen. De ouders hebben zelf natuurlijk ook…

Verhoogde zorg

Verhoogde zorg
Wanneer bovenstaande maatregelen toch nog onvoldoende blijken te zijn om het kind succesvol te helpen, dan kan de leerkracht terecht bij de zorgleerkracht voor verhoogde basiszorg. Deze kijkt dan of er nog extra maatregelen mogelijk zijn om het kind te…

Onderwijsinspectie

Onderwijs Inspectie
De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming licht elk schooljaar een aantal erkende scholen en centra door in Vlaanderen en in Brussel: Scholen voor gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs…

Brede basiszorg

Brede basiszorg
Dit is het niveau waarop er vooral preventief gewerkt wordt door de klasleerkracht. Het team van de Libellenschool kiest er bewust voor om hier de meeste tijd, kennis, mankracht en energie in te steken. Het is onze diepe wens om…

Zorgbeleid

Zorgbeleid
Primaire doelen van ons zorgbeleid: Leerkrachten ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken. Leerlingen ondersteunen op het gebied van leerproblemen en socio-emotioneel. Ouders begeleiden en adviseren in het leertraject van hun kind. Goede contacten onderhouden met externe hulpverleners en CLB.…

Ons onderwijs ontwikkelt zich van … naar

Van - Naar
Van Naar Jaarklassensysteem 1 grote groeiklas Leraar heeft een sturende rol Leraar als begeleider, coach en observator Indeling in vakken Geïntegreerd onderwijs Productgerichte evaluatie Procesgerichte evaluatie Onderwijs vanuit handboeken Natuurlijk leren, projectwerk en onderzoekswerk Collectieve evaluatie Individuele evaluatie Evaluatiesysteem met…

Missie en visie

Missie en visie
Onze missie en visie, wat is nu het verschil? In één zin: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met onze waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze…