fbpx

De ontkooiing

De ontkooiing
Een nieuw onderwijsconcept is altijd gebaseerd op een bepaalde mens- en maatschappijvisie. Hierover wordt heel veel nagedacht en geschreven. Het wereldbeeld dat beschreven staat in het boek ‘De ontkooiing (Kom uit je comfortzone!)’ leunt dicht aan bij de visie van…

Persoonlijk ontkooien

Persoonlijk Ontkooien
Alvorens je zakelijk kan ontkooien, moet je eerst persoonlijk ontkooien. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt een diepe wil om te veranderen, navorming, inzet en discipline. Dit is dan ook het engagement wat ieder personeelslid van De Libellenschool aangaat en…