fbpx

De ontkooiing

De ontkooiing
Een nieuw onderwijsconcept is altijd gebaseerd op een bepaalde mens- en maatschappijvisie. Hierover wordt heel veel nagedacht en geschreven. Het wereldbeeld dat beschreven staat in het boek ‘De ontkooiing (Kom uit je comfortzone!)’ leunt dicht aan bij de visie van…

Persoonlijk ontkooien

Persoonlijk Ontkooien
Alvorens je zakelijk kan ontkooien, moet je eerst persoonlijk ontkooien. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt een diepe wil om te veranderen, navorming, inzet en discipline. Dit is dan ook het engagement wat ieder personeelslid van De Libellenschool aangaat en…

Ons onderwijs ontwikkelt zich van … naar

Van - Naar
Van Naar Jaarklassensysteem 1 grote groeiklas Leraar heeft een sturende rol Leraar als begeleider, coach en observator Indeling in vakken Geïntegreerd onderwijs Productgerichte evaluatie Procesgerichte evaluatie Onderwijs vanuit handboeken Natuurlijk leren, projectwerk en onderzoekswerk Collectieve evaluatie Individuele evaluatie Evaluatiesysteem met…

Missie en visie

Missie en visie
Onze missie en visie, wat is nu het verschil? In één zin: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met onze waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze…