Categorie Persoonlijk ontkooien

Alvorens je zakelijk kan ontkooien, moet je eerst persoonlijk ontkooien. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt een diepe wil om te veranderen, navorming, inzet en discipline. Dit is dan ook het engagement wat ieder personeelslid van De Libellenschool aangaat en ter harte neemt. Dit is de basis van ons onderwijs. We kunnen kinderen slechts verder brengen in hun persoonlijke groei, als we bij onszelf beginnen.

Intuïtie

Stap 4: Intuïtie

Intuïtie Het is belangrijk dat we leren luisteren naar wat het leven ons aangeeft. Daarvoor hebben we een goed ontwikkelde intuïtie nodig. Hoe vaak negeren…
Lees meer ...