fbpx

Vloeiend leren

Vloeiend leren
Vloeiend leren is: Belangstellingspunten, projecten, onderzoekjes en ontdekdagen Wij vertrekken steeds vanuit de interesses van de kinderen. Als we voelen dat er belangstelling is in de klas voor een bepaald onderwerp, gaan we hier samen dieper op in. Indien deze…

De ontkooiing

De ontkooiing
Een nieuw onderwijsconcept is altijd gebaseerd op een bepaalde mens- en maatschappijvisie. Hierover wordt heel veel nagedacht en geschreven. Het wereldbeeld dat beschreven staat in het boek ‘De ontkooiing (Kom uit je comfortzone!)’ leunt dicht aan bij de visie van…

Persoonlijk ontkooien

Persoonlijk Ontkooien
Alvorens je zakelijk kan ontkooien, moet je eerst persoonlijk ontkooien. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt een diepe wil om te veranderen, navorming, inzet en discipline. Dit is dan ook het engagement wat ieder personeelslid van De Libellenschool aangaat en…

Situering binnen het onderwijs

Waar bevind onze school zich binnen de verschillende onderwijsnetten?
Situering binnen het onderwijs Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen. De onderwijskoepels vertegenwoordigen de schoolbesturen ook in…