fbpx

Vloeiend leren

Vloeiend leren
Vloeiend leren is: Belangstellingspunten, projecten, onderzoekjes en ontdekdagen Wij vertrekken zoveel mogelijk vanuit de interesses van de kinderen. Als we voelen dat er belangstelling is in de klas voor een bepaald onderwerp, gaan we hier samen dieper op in. Indien…

IAC

IAC
IAC of overstap naar het bijzonder onderwijs. Als alle bovenstaande maatregelen onvoldoende blijken om het kind binnen ons systeem een succesvolle schoolloopbaan te laten doorlopen, dan kan een Individueel Aangepast Curriculum voorgesteld worden aan de ouders. Mits de ouders toestemming…

Verhoogde zorg

Verhoogde zorg
Wanneer de preventieve maatregelen toch nog onvoldoende blijken te zijn om het kind succesvol te helpen, dan kan de leerkracht terecht bij de zorgleerkracht voor verhoogde basiszorg. Deze kijkt dan of er nog extra maatregelen mogelijk zijn om het kind…

Onderwijsinspectie

Onderwijs Inspectie
De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming licht elk schooljaar een aantal erkende scholen en centra door in Vlaanderen en in Brussel: Scholen voor gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs…