fbpx

Vloeiend leren

Vloeiend leren
Vloeiend leren is: Belangstellingspunten, projecten, onderzoekjes en ontdekdagen Wij vertrekken steeds vanuit de interesses van de kinderen. Als we voelen dat er belangstelling is in de klas voor een bepaald onderwerp, gaan we hier samen dieper op in. Indien deze…

IAC

IAC
Of overstap naar het bijzonder onderwijs. Als alle bovenstaande maatregelen onvoldoende blijken om het kind binnen ons systeem een succesvolle schoolloopbaan te laten doorlopen, dan kan een Individueel Aangepast Curriculum voorgesteld worden aan de ouders. Mits de ouders toestemming geven,…

Uitbreiding van de zorg

Uitbreiding van de zorg
Als het probleem zich blijft stellen, ondanks de expertise van team en zorgleerkracht, die maximaal worden ingezet, dan kan in gezamenlijk overleg besloten worden om de ouders te vragen het CLB in te schakelen. De ouders hebben zelf natuurlijk ook…

Verhoogde zorg

Verhoogde zorg
Wanneer bovenstaande maatregelen toch nog onvoldoende blijken te zijn om het kind succesvol te helpen, dan kan de leerkracht terecht bij de zorgleerkracht voor verhoogde basiszorg. Deze kijkt dan of er nog extra maatregelen mogelijk zijn om het kind te…

Onderwijsinspectie

Onderwijs Inspectie
De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming licht elk schooljaar een aantal erkende scholen en centra door in Vlaanderen en in Brussel: Scholen voor gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs…